جیگر jigger

جیگر Jigger

در تراش سنگ ها بصورت فست نیاز است تا دو طرف سنگ تراشیده شود، بنابراین نیاز به وسیله ایست که بتوان با آن سنگ تراش خورده را از طرف دیگر به یک داپت دیگر چسبانده شود و در عین حال که موازی با داپت قبلی نصب شده است، محل خار داپت قبلی  نیز با داپت جدید در یک راستا قرار گیرد.

لذا وسیله ای طراحی شده است به نام جیگر Jigger که از دو طرف داپت بسته می شود که سنگ بین آنها قرار دارد و پس از چسباندن آن به داپت دیگر، داپت قبلی را با حرارت از سنگ جدا خواهد شد.

دسته فست Facet Mount

 برای تراش سنگ با دستگاه فست نیاز به دسته فست است. این دسته همانطور که در تصویر بالا قابل مشاهده است، دارای چند داپت با سایز های مختلف می باشد که محل چسباندن سنگ است. سنگ چسبانده شده به داپت را در محل مختص به آن  در دسته فست قرار می دهیم که با یک مهره سر جای خود محکم می گردد . لازم به تذکر است بدانیم روی داپتها خاری وجود دارد که حتما موقع بستن روی دسته به محل قرار گیری آن باید توجه شود .
این دسته دارای چهار درجه آزادی بوده که برای تراش سنگ با دقت زیاد نیاز است.  دارای دو عدد ایندکس 96 و 64 دنده ای که برای انجام برشهای مختلف با تقسیمات گوناگون بر روی سنگ بهمراه استفاده از زاویه سنج کنار دسته میسر می باشد . این دسته قابلیت تراش سنگ به صورت دایره صاف و زاویه دار را نیز دارد.
برای تنظیم دقیق برشهای مختلف میتوان به صورت دستی از تنظیمات جیتر استفاده نمود . با چرخاندن جیتر میتوان به فواصل بین دنده های ایندکس دسترسی پیدا کرد .
این وسیله دارای 3 پایه قابل تنظیم می باشد که برای تنظیم درجه صفر و 90 آن کاربرد دارد.