آموزشگاه گوهر تراشی و گوهر شناسی درسا نگین دارای مجوز رسمی از سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور (وابسته به وزارت کار ، تعاون و امور اجتماعی )آماده ثبت نام از هنر جویان علاقه مند به رشته های زیر میباشد .

لازم بذکر است به کلیه هنر جویان فارغ التحصیل در رشته های مذکور مدرک معتبر از طرف سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور اعطا خواهد شد .

این دوره ها شامل سه ترم مجزا میباشد :

دوره آموزشی گوهر تراشی سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی ( تراش دامله )

سرفصل آموزشی این دوره شامل:

 • آشنایی با دستگاه های برش سنگ و کاربرد انواع تیغه های برش کاری

 • قواعد تراش دامله و نحوه کار با دستگاه های تراش سنگ

 • شناخت کریستالوگرافی سنگ و نحوه طراحی و آماده سازی سنگ جهت برش

 • نحوه ایجاد فرم دامله در سنگ و آموزش پولیش کاری

 • آموزش قواعد ترمیم سنگ

دوره آموزشی گوهر تراشی سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی ( تراش زاویه ای )

سرفصل آموزشی این دوره شامل:

 • آشنایی با انواع تراش های زاویه ای یا پخ دار Faceted

 • آشنایی با استانداردهای تراش زاویه ای

 • نحوه کار با دستگاه و ابزار تراش زاویه ای و نحوه برش سنگ های قیمتی و بلورها

 • نحوه ایجاد زاویه و اشکال مختلف

 • اصول پولیش کاری سنگ های قیمتی و آشنایی با ابزار آن

دوره آموزشی گوهر شناسی

 • آموزش کار با انواع دستگاه های گوهرشناسی

 • تعیین هویت و ارزیابی سنگ های قیمتی

 • ارزیابی و تعیین هویت سنگ های مصنوعی

 • تشخیص نمونه های طبیعی از مصنوعی سنگهای الماس ،زمرد و یاقوت

دوره آموزشی گوهر شناسی

سرفصل آموزشی این دوره شامل:

 • اصول و مبانی شناخت سنگ های قیمتی

 • معرفی انواع دستگاه های گوهر شناسی

 • معرفی انواع خانواده سنگ های قیمتی

 • ارزیابی و تعیین هویت سنگ های قیمتی